Android Studio Proje Çalıştırıldığı Halde Güncel Kodların Gelmeme Hatası

Herkese Merhabalar. Android Studio’da projeyi Run tuşuna basarak çalıştırdığınız halde yaptığınız son değişiklikler gelmiyorsa bunun bir sebebi Android Studio’nun apk dosyasını build etmemesidir.

Eğer Build > Build APK(s) seçeneği ile önce projeyi Build edip sonrasında projeyi çalıştırırsanız güncel kodlarınız uygulama içinde gözükecektir.

Tabi her Run etmeden önce bu işlemi yapmak canınızı sıkabilir. Bu hatanında çözümü çok basit.

İşte çözümü;

Run > Edit Configurations… seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede, en altta Before lunch: ile başlayan bir metin göreceksiniz.

Oraya + tuşuna tıklayarak Gradle-aware Make seçeneğini de ekleyin.

Evet, oluşan hatayı bu şekilde çözüyoruz. Artık projeyi çalıştırmadan önce her defasında build etmenize gerek kalmadan çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

İyi çalışmalar 🙂

Originally published at https://www.easoftware.org on April 6, 2018.

--

--

iOS Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store